Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik nedir?

Kurumun kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe, görünen yüzüne verilen isimdir. Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir.

Kurumsal Kimlik neden gereklidir?

Görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

Kusursuz kurumsal kimliğin getirisi nelerdir?

Firma adının belleklere yerleşmesi ,

Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması ,

Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi ,

Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi ,

İlk bakışta rakiplerden ayrılma.

Kurumsal kimlik nelerden oluşur? 

Kurum içi ve kurum dışı materyaller olarak iki bölümde hazırlanmalıdır.

Kurum içi;
* Logo
* Kartvizit
* Antedli kağıt ve Zarf
* Tanıtım dosyası,cd taslağı,bloknot
* Haberleşme formları(Fax,ilan,duyuru,e-posta taslağı…)
* Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz…)

Kurum dışı;
* Araç / filo tasarımları
* Bina cephesi ve iç tasarımı
* Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb…)
* Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri
* Kurumsal web projesi

  LOGO

Logo kurumsal kimliğinizin bedenidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır.

Logonuzun taşıması gereken en temel özellikler;

*Sektörde benzersiz olmalıdır.

*Maksimum bilgiyi minimum sürede vermelidir.

*Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilmelidir.

*Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.

*Firmanızın “ruhunu” yansıtmalı, somutlaştırmalıdır.

*Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilmelidir.

KARTVİZİT:

Kurum çalışanlarını, kurum dışında temsil eden en küçük ve en çok kullanılan tanıtım materyalidir.

Kişinin iş dünyasındaki aynası olan bu araç konum, unvan, iletişim bilgilerini belirten profesyonel kimlik niteliği taşımaktadır.

WEB TASARIMI:

Kurumsal web siteniz firmanızın üretim/hizmetinin ; hareketli, görüntülü ve sesli sunumlarla hedef kitleye en iyi şekilde tanıtımının yapılmasını sağlar.

Firmanız için çok iyi bir imaj sağlar,

Sanal ortamda açmış olduğunuz şube olarak çalışır,

Broşür gönderme, faks yollama yerine e-mail ile daha kolay ve masrafsız iletişim imkanları kazandırır.

İstediğini değişiklikleri saati geçmeden değiştirebilme imkanı sunar.

Firmanız veya bir ürününüzle ilgili bilgi almak isteyenlere sitenizi söylediğinizde zamandan kazanmanızı sağlar.

AMBALAJ –ETİKET TASARIMI:

Ambalaj, ürünün giysisi,dilidir.Bu dilin etkili olması tanıtımın ve pazarlanmasının kusursuz sonuçlanmasını sağlar.

Rengi, yazı karakteri,grafiği ve boyutları ile bir bütün olmalı, hedef kitleye direk hitap etmesi sağlanmalıdır.

Tüm bu ihtiyaçlarınızla ilgili hemen harekete geçelim…

iletisim@bendistasarim.com